Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnih straneh www.elimos.it, www.elimos.eu in www.elimos.biz ali kako drugače (po telefonu, po telefaksu, preko e-pošte, itd.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu s 13. členom zakonodajnega odloka št. 196 z dne 30.06.2003 “Zakonik na področju varstva osebnih podatkov“.

Osebni podatki, zbrani na spletnih straneh www.elimos.it, www.elimos.eu in www.elimos.biz ali poslani po pošti, telefaksu, e-pošti, se obdelujejo in hranijo na spodaj navedenem sedežu podjetja s strani osebja, ki ga imenuje Elimos Srl.

Elimos Srl zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za nemoteno poslovanje, nudenje storitev, izvajanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti ter za upravljanje poslovnih stikov.

Podatke lahko, v skladu z istimi nameni, obdelajo sledeče kategorije izvajalcev ali obdelovalcev:

  • marketinški oddelek
  • trgovski urad
  • računovodski urad

Osebne podatke lahko posredujemo tudi javnim organom in organom kazenskega pregona, če tako zahteva zakon.
Osebni podatki ne bodo razdeljeni ne razkriti tretjim neupravičenim osebam.

Subjekti podatkov lahko izvajajo pravice v skladu s 7. čl. zakona št. 196/2003, vključno s pravicami o dostopu, ažuriranju podatkov, njihovo obdelavo in izbrisom.

KOMUNIKACIJE

Če imate dodatna vprašanja glede svojih osebnih podatkov, vas prosimo, da nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov info@elimos.it ali PEC elimos@pec.elimos.it

OBDELAVA

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo na sedežih podjetja Elimos S.r.l. Davčna Številka 01098690322
Pravni sedež: Ul.Galvani 5c – 34133 Trst
Glavni in administrativni sedež: AREA Science Park Padriče 99 – 34149 Trst
Telefonska številka: +39 040 3755356 +39 040 3755356 
Telefaks: +39 040 3755356:
Elektronski naslov: info@elimos.it.

PRAVICE

Subjekti podatkov lahko izvajajo pravice v skladu s 7. čl. zakona št. 196/2003, s tem da pošljejo pismeno prošnjo na naslov Elimos Srl, c / o AREA Science Park Padriče 99 – 34149 Trst ali na elektronski poštni naslov PEC elimos@pec.elimos.it

7. čl. – Pravica dostopa do osebnih podatkov in ostale pravice prosilca
1. Prosilcu je zagotovljena pravica, da prejme potrditev o morebitnem obstoju osebnih podatkov, ki ga zadevajo, tudi če niso še registrirani, prav tako ima pravico, da preme podatke v razumljivi obliki.
2. V zvezi z obdelavo podatkov ima prosilec pravico do sledečih pojasnil:
a) o izvoru podatkov; b) o namenu in načinu obdelave podatkov; c) o poteku obdelave v primeru računalniške obdelave podatkov; d) o identifikacijskih podatkih nosilca, odgovornega za obdelavo in zadolžene osebe v skladu z 2. odstavkom 5. člena; e) o subjektih ali kategorijah subjektov, katerim je mogoče posredovati tovrstne podatke, ali imajo dostop do podatkov, v kolikor so predstavniki odgovornih za obdelavo na državnem ozemlju.
3. Prosilec ima pravico, da pridobi:
a) spremembo, popravek ali dopolnitev osebnih podatkov, ko je slednja v interesu prosilca; b) izbris, anonimno spremembo ali blokiranje obravnavanih podatkov, ki so bili obdelani v nasprotju z omenjenim odlokom, vključno s podatki, ki jih ni potrebno graniti za namene in cilje, za katere so bili pridobljeni ali obdelani; c) potrdilo, da so bile vse osebe, katerim so bili posredovani tovrstni podatki, seznanjene s postopki iz točk a) in b), razen v primeru, da tovrstnega obveščanja ni bilo mogoče izvesti ali je zahtevalo uporabo sredstev, ki niso v skladu s podeljenimi pravicami.
3. Prosilec ima pravico, da:
a) zaradi legitimnih razlogov v celoti ali delno nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, čeprav so ti nujni za namene zbiranja; b) v celoti ali delno nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za pripravo in posredovanje reklamnega materiala.

Opozarjamo, da politika zasebnosti podjetja ELIMOS SRL je podrobneje opisana na spletni strani v italijanščini PRIVACY oziroma v angleščini PRIVACY.

Elimos SRL – AREA Science Park – Padriče 99 – 34149 Trst (IT) – Davčna Številka 01098690322