products Elimos: Produkti

RiTa NET

RiTa_NetServer

APR sistem za kontrolo pristopa in prometa

RiTa NET: za centraliziranje sistemov RiTa

RiTa NET-Server: računalniški sistem, ki ga sestavljajo osrednji računalnik (strežnik) in skupina računalniških programov namenjenim centralizaciji sistemov RiTa. Sistem omogoča upravljanje do 36 prehodov.

RiTa NET-Client: opcijski računalniški programi za dodatne delovne postaje (do 4).