products Elimos: Produkti

EFLAME

EFLAME

Sistem za odkrivanje in javljenje požarov

EFLAME je modularni sistem opazovalnih postaj, ki zgodnje odkriva požare in jih javlja centralnemu sistemu.

EFLAME uporablja najsodobnejše termokamere (IR kamere).

Primeri uporabe:

  • civilna zaščita
  • preprečevanje požarov
  • varstvo okolja
  • nezakonita odlagališča odpadkov
  • zbirni centri nevarnih snovi
  • odprta območja (gozdovi, obdelana poljja ipd.)
  • naravni rezervati